1 Hidraulicni vodovi

cevni

Vrsimo usluge projetovanja i izvodjenja svih hidraulicnih vodova Cevnih-krutih,besavnim cevima valjanim ili vucenim, fosfatiranim sa atestom i izvrsenom proverom na maksimalni pritisak sa vise sistema spajanja, na svim vasim masinama, postrojenjima,

pogonima, brodogradnji...

2 Hidraulicni vodovi

fleksibilni-crevni

U mogućnosti smo da proizvedemo sve vrste hidrauličnih creva visokog pritiska, po Vašem uzorku, standardnoj oznaci ili crtežu.

 

Posedujemo presu za presovanje hidrauličnih creva kao i veliku količinu creva i priključaka.


 

Hidraulična creva visokog pritiska V1, V2, V4, V6

Upotreba : za protok hidrauličnih, sirovih, gasnih dizelskih motornih ulja, glikola,ugljene kiseline, pogonskog gasa i vodenih rastvora.


Creva za srednji pritisak

Upotreba : za protok maziva i hidrauličnog ulja


Creva za niski pritisak (dovod goriva)

Upotreba : za protok tečnih goriva kod motornih vozila


Creva teflonska (PTFE)

Upotreba : u svim granama hemijske industrije, otporna na gotovo sve kiseline, alkalije i hlorisane ugljo-vodonične materije.

Veoma otporna i postojana, koriste se za veoma niske i visoke temperature od -70°c do +250°c

 

 

Centar za savijanje secenje i zradu nastavak cevi