Inženjering

.

Vršimo projektovanje i konstruisanje:

  • Svih vrsta podiznih hidrauličnih platformi,

·      Mašinskih čeličnih konstrukcija,

·      Alata za savijane i presovanje,

·      Pomoćnih alata i pribora za zavarivanje,

·      Hidrauličnih instalacija,

 

Sva rešenja su pokrivena analitičkim i kompjuterskim proračunom.

 

Dajemo konsultanske usluge za

·      Oblast hidraulike,

·      Mašinskih čeličnih konstrukcija,

·      Projektovanje i konstruisanja,

·      Davanje idejnog rešenja.

·      Vršimo razradu i izradjujemo tehničku dokumentaciju u 2D i 3D za treća lica.

Raspolažemo sa nekoliko diplomiranih mašinskih i elektro inžinjera koji mogu u vrlo kratkom roku da predstave idejno rešenje koje je najoptimalnije za krajnjeg korisnika.

Postoji mogućnost da naši inženjeri vrše obuku vaših zaposlenih za korišćenje 3D I 2D programa.

Sve zavarivačke radove izvode atestirani zavarivači sa višegodišnjim iskustvom.

Svi mašinbravari su kvalifikovani.

Translate »