Platforme za utovar

Mobilne platforme za utovar omogućavaju utovar ili istovar robe viljuškarom direktno sa tla na kamion. 

Mogućnost podešavanja visine hidrauličnim cilindrima. Tip utovarne rampe zavisi od vrste i kapaciteta tovara. 

Platforma za utovar za logističke magacine.

Dimenzije  tip rampe zavisi isključivo od potrebe i zaheva kupca.