Makazaste platforme

Makazasta platforma

Makazaste hidraulične platforme

Makazaste hidraulične platforme se koriste za podizanje i spuštanje tereta u raznim granama industrije. Najcešće se koriste da podignu ili spuste tovar sa jednog nivoa na drugi a mogu se koristiti i za razne druge namene u zavisnosti od potrebe.

Makazaste hidraulične platforme izradjujemo prema zahtevu klijenta, nudimo odgovarajuce idejno rešenje i 3D model buduće platforme.