Kip platforma – poluplatforma za kipovanje – izrada

Izrada Kip platformi i poluplatformi za kipovanje

Kip platforma

Kip platforme i polu platforme  za istovar zrnaste robe u silosima, mlinovima i fabrikama stočne hrane.