Hidraulična vrata 12 x 3m

Hidraulična vrata

Ovo je još jedan  naš posao  sa rečnog kruzera, na njemu smo izradili kompletnu hidrauličnu  instalaciju i povezali kako bih se otvarala cela zadnja strana broda, širina vrata na brodu je 12 metara i visina 3 metra.